Overige activiteiten

Voor de ver– en bewerking van diverse soorten metalen, welke met chemotoxische stoffen zoals asbest en/of verhoogde concentraties aan radionucliden besmet zijn, biedt IBR samen met haar Duitse partner Siempelkamp een verwerkingsoptie aan. Bij Siempelkamp wordt het metaal gesmolten, waarbij de contaminaties ofwel in de slak worden gebonden of in het vliegas. Het metaal kan vervolgens weer (hoogwaardig) worden hergebruikt.

IAS Innovative Additives Service BV (een dochteronderneming van IBR) is leverancier van innovatieve oplossingen voor het reduceren van de milieu-effecten van het baksteenproces.

IBR heeft een aantal bindmiddelen ontwikkeld voor verschillende toepassingsgebieden:

Een gemeenschappelijke eigenschap van deze bindmiddelen is dat de samenstelling aangepast kan worden aan de specifieke eisen van de betreffende projecten.