Specialisme

Medewerkers

De medewerkers van IBR hebben gewerkt bij de bouw toeleverende industrie. Hierdoor hebben zij ruime ervaring opgedaan met praktische productontwikkeling, het opzetten en begeleiden van fabrieksproeven en het opschalen. Tevens is er nog altijd een nauw contact met verschillende branches en producenten uit de bouwsector. Hierdoor is het voor IBR relatief gemakkelijk om fabrieken te benaderen voor evt. medewerking binnen projecten en contacten te leggen tussen haar opdrachtgevers en relevante bouwindustrie (als potentiële afnemer).

IBR heeft reeds vele succesvolle onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hergebruik van industriële slibstromen die met zware metalen en/of NORM gecontamineerd zijn
  • Onderzoeken (laboratorium- en fabrieksproeven) naar de toepassingsmogelijkheden van verschillende afvalstoffen in de baksteen– en kalkzandsteenindustrie, resulterend in een concrete inzet van een aantal van deze afvalstoffen.
  • Hoogwaardig hergebruik van kunststof restfractie

Openbare rapportages