Hobin

Hobin is een mineraal bindmiddel voor houtvezels (voornamelijk gebaseerd op anorganische componenten) voor de productie van o.a. plaatmaterialen.

Samenstelling

Hobin is een twee componenten-bindmiddel op basis van:

  • ca. 33% vloeistof
  • ca. 67% vaste stof

Hobin is voor ca. 58% samengesteld uit minerale componenten (Silicium- en Calciium-verbindingen) en voor ca. 42% uit natuurlijke organische componenten.

Milieuaspecten

Eén van de voordelen van een mineraal bindmiddel is dat zowel tijdens de productie als tijdens het gebruik geen emissie van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Hiernaast is vanuit de duurzaamheidsgedachte het gebruik van natuurlijke componenten in het bindmiddel een belangrijk aspect.

Toepassingsgebied

Het bindmiddel Hobin is toepasbaar voor de productie van o.a. plaatmaterialen, waarbij de volgende vezels verperst kunnen worden:

  •  houtvezels
  • vervuild afvalhout (klasse A en B)
  • hennepvezels

Technische aspecten

In het laboratorium van IBR zijn proefstukken geperst op basis van 70% afvalhoutvezels en 30% Hobin onder de volgende condities:

  • Perstemperatuur:        100-150º C
  • Persdruk:                    100-300 bar
  • Perstijd:                      4-10 min.

Van deze proefstukken zijn de volunieke massa en de buig/treksterkte (driepunts buigproef) bepaald, waarbij de volgende resultaten bereikt zijn:

  • Buig/treksterkte:         20-25 N/mm²
  • Volumieke massa:      1300-1350 kg/m³