Stabilisatie-bindmiddelen

IBR heeft twee verschillende stabilisatie-bindmiddelen ontwikkeld:

  •  IBR92: een product voor de stabilisatie van de ondergrond in de wegenbouw
  • Stabin: een product voor de stabilisatie en conditionering van industrie- en rioolwaterzuiveringsslibben.

Beide producten zijn bindmiddelen die aan de specifieke eisen van een project kunnen worden aangepast, doordat ze worden samengesteld door het mengen van verschillende componenten. Hierdoor kan vaak bij een gelijke dosering een hogere mate van bodem/slib stabiliteit worden bereikt dan met kalk.

De op de markt gebrachte bindmiddelen worden samengesteld door het mengen van de volgende componenten:

  • Vliegassen (geselecteerd) met verschillende eigenschappen
  • Kalk en/of cement
  • Verschillende additieven

De vliegassen die in IBR92 en Stabin toegepast worden, zijn uitsluitend afkomstig van poederkool-gestookte centrales en worden door het ministerie VROM in deze toepassingen als grondstof gezien. Naast de algemene voordelen van het hergebruik van geselecteerde industriele nevenproducten (navenante besparing op natuurlijke grondstoffen en reductie beslag op deponieruimte) wordt door vervanging van kalk ook een overeenkomstige reductie van de CO2-emissie verkregen, welke bij de productie van kalk ontstaat.

De samenstelling op hoofdcomponenten is in onderstaand overzicht weergegeven:

  • SiO2               35 – 50 %
  • Fe2O3             5 – 10 %
  • C                    < 7 %
  • CaO               20 – 40 %
  • Al2O3             15 – 25 %

Beide producten zijn reeds met succes op grotere schaal toegepast. Een voorbeeld hiervan is de autosnelweg Parijs-Calais, waar meer dan 4000 ton IBR92 is toegepast.