Onderzoek naar de mogelijkheden om met een fixedbed reactor vaste stofdelen uit het effluent van drie verschillende industrieën te verwijderen

Samenvatting:

Het doel is om een combinatie van korrel en filter verder te ontwikkelen voor intern hergebruik van afvalwater bij de papierindustrie, betonmortelcentrales en de baksteenindustrie. Eerst is een primair onderzoek uitgevoerd met de bestaande bedconfiguratie voor de 3 effluenten. Op basis hiervan zijn verdere optimalisatietesten uitgevoerd. Hierbij is naar voren gekomen dat voor elk van de effluenten er een in potentie geschikte korrel verkregen kan worden, waarmee de specifieke vaste stofdelen in voldoende mate kunnen worden afgescheiden. Bij de fabriekstesten van Van Houtum Papier waren er echter veel problemen door klontvorming, welke veroorzaakt werden door aanwezigheid van polymeer. Gezien het bereikte afscheidingspercentage wordt het wel zinvol geacht om de test te herhalen als er een andere stroom zonder polymeer aanwezig is. Bij het effluent van Steenfabriek Nuth is een goede afscheiding van de (met name) fijne vaste stofdeeltjes verkregen. Hierbij is gebleken dat deze techniek zowel technisch els economisch voor de baksteenindustrie geschikt is om het waswater afkomstig van het spoelen van de vormbakken te reinigen.

 

Trefwoorden: Milieutechnologie, Waterzuivering, Filtratie, Papierindustrie, Betonmortelcentrales, Baksteenindustrie, Afvalwater, Fabriekstest, Keramische korrel, Afvangcapaciteit, Reinigbaarheid, Korrelsterkte