Vermindering lozing zware metalen met behulp van speciale fixedbed reactor

Samenvatting:

In dit onderzoek is nagegaan of de fixedbed technologie geschikt is om een industrieel effluent, die gekenmerkt wordt door zijn grote omvang (5000 m³/h) en zijn lage gehalte aan zeer fijne vaste stofdeeltjes te reinigen. Als onderdeel van dit onderzoek is een speciale korrel ontwikkeld, die vooral de fijnste deeltjes moet afscheiden. Uit de resultaten is gebleken dat de korrels voldoen aan de gestelde eisen en dat de fixedbed reactor in staat is om in voldoende mate de vaste stofdeeltjes uit het effluent te verwijderen. Daarnaast is uit een eerste haalbaarheidsanalyse gebleken dat de combinatie van de korrels en de fixedbed reactor in potentie niet duurder en waarschijnlijk zelfs een stuk goedkoper is als vergelijkbare technieken.

 

Trefwoorden: Milieutechnologie, Waterzuivering, Fixedbed reactor, Korrel, Adsorptie Zeta-potentiaal, Walshuid, Zandbed filter, Flocculeren, Effluent, Basis metaalindustrie