Het selectief verwijderen van isolatiematerialen uit bouw– en sloopafval

Samenvatting:

Er is een onderzoek uitgevoerd om na te gaan welke hoeveelheden isolatiemateriaal er zich nu en in de toekomst in bouw- en sloopafval (zal) bevinden. Ook is ingegaan op het ontstaan en de huidige verwerkingswijze hiervan. Voorts is nagegaan in hoeverre een bepaalde optische beeldherkenningsmethode geschikt is voor het herkennen van de diverse isolatiematerialen. Uit de onderzoeken blijkt dat de hoeveelheden te verwachten isolatiematerialen in de toekomst eerder toe dan af zal nemen. De (middels een praktijkproef) geteste beeldherkenningstechniek blijkt slechts beperkt bruikbaar. Er zal een koppeling moeten plaatsvinden met andere technieken om tot een hoog rendement te komen. Uit een eerste economische haalbaarheidsanalyse blijkt dat (bij voldoende herkenning) afhankelijk van het scenario, de (aangepaste) herkenning haalbaar is.

 

Trefwoorden: Milieutechnologie, Bouwafval, Sloopafval, Marktstudie, Isolatiemateriaal, Scheiding, Optische beeldherkenning, Kunststoffen, Hergebruik