Ontwikkeling van de freestechniek (en een haalbaarheidsstudie naar de hoge druk waterstraaltechniek) voor het scheiden van afwerklagen van steenachtige materialen

Samenvatting:

De doelstelling van dit onderzoek is om de freestechniek zodanig te optimaliseren, dat de techniek geschikt gemaakt wordt om verschillende afwerklagen van muren, plafonds en/of vloeren (semi)automatisch te verwijderen. Na een inventarisatie en optimalisatieproeven is geconcludeerd dat de freestechniek te beperkt toepasbaar is om verder te ontwikkelen. Het project is voortgezet met de hoge druk waterstraaltechniek, waarvoor een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het technisch gezien mogelijk is om voor nagenoeg alle materiaalcombinaties 90-100% van de afwerklaag te verwijderen. Het vrijkomende water dient gezuiverd te worden met een filtersysteem/flocculanten of met een zandbedfilter. Hoge druk waterstralen blijkt ook economisch een haalbare optie te zijn.

 

Trefwoorden: Milieutechnologie, Bouw- en sloopafval, Scheidingstechnieken, Afwerklagen, Frezen, Hoge druk waterstralen, Waterzuivering, Hergebruik

 

Gepubliceerd artikel:

Hogedruk waterstraaltechniek geschikt voor verwijdering afwerklagen (Babex Journaal maart 1999)

Download