Het scheiden van afwerklagen van steenachtige materialen door selectief te slopen

Samenvatting:

In dit onderzoek is de technische en economische haalbaarheid onderzocht van verschillende technieken (mechanisch en thermisch) om selectief te slopen, met als doelstelling om in situ afwerklagen van steenachtige bouwmaterialen te verwijderen. De hierbij (experimenteel) onderzochte technieken zijn: microgolf, micronevel en de freestechniek. Zowel met de microgolf als met de mironevel-techniek werd niet het gewenste resultaat bereikt. Met de freestechniek zijn wel positieve resultaten verkregen. Op basis van de resultaten van eerste optimalisatietesten is geconcludeerd dat deze techniek zowel technisch als economisch een haalbare optie is.

 

Trefwoorden: Milieutechnologie, Bouw- en sloopafval, Scheidingstechnieken, Afwerklagen, Microgolf, Micronevel, Freestechniek, Gips, Kalkzandsteen, Hergebruik

 

Gepubliceerd artikel:

Freestechniek levert beste resultaat (Sloop&Recycling 97, nr. 1) Download