Marktverkenning naar de mogelijkheden om met een mobiele installatie on-site chamotte korrels te produceren

Samenvatting:

In dit project zijn de mogelijkheden onderzocht om met een mobiele pelleteerinstallatie on site chamotte korrels te produceren. Hiervoor is eerst een overzicht gemaakt van alle kleiwaren producenten die chamotte of een vergelijkbaar product inzetten in hun productieproces. Vervolgens is een overzicht gemaakt van de verschillende soorten in de baksteenindustrie gebruikte kleien. In de derde fase is onderzocht onder welke voorwaarden een samenwerking met een baksteenfabrikant realiseerbaar kan zijn en is een eerste proefpartij geproduceerd. In fase 4 is een gedetailleerde kostenanalyse gemaakt. Tevens is nagegaan welke vergunningen er benodigd zijn, of de kennis m.b.t. het productieproces en/of de inzet beschermd kan worden en of het product gecertificeerd moet worden. Op basis van alle verkregen informatie is een marketingconcept uitgewerkt.

 

Trefwoorden:

Pelleteerinstallaties, Chamotte, Marktstudie, Samenwerking, Economische haalbaarheid, Baksteen

 

Gepubliceerd arikel:

Voor iedere klei de juiste chamotte; Baksteen naar keuze (KGK 2009, nr. 1) Download