Marktonderzoek naar de marktpotentie van bindmiddel vervangende bacteriën

Samenvatting:

In dit onderzoek is ingegaan op de mogelijkheden die de biotechnologie zou kunnen bieden om de huidige bindmiddelen bij grootschalige industriële processen te vervangen door verbindingen die tot stand komen door de inzet van micro organismen. Hiervoor zijn overzichten gemaakt van potentiële grootschalige gebruikers van bindmiddelen, relevante wet en regelgeving, potentiële leveranciers van componenten en de benodigde milieu en kwaliteitscertificaten. Vervolgens is nagegaan hoe de keten er uit zou moeten zien (definitie schakels) en aan welke eisen elke schakel moet voldoen. Als afsluiting van het project zijn alle verkregen gegevens omgezet in een marketingplan.

 

Trefwoorden:

Biotechnologie, Bacteriën, Marktstudie, Bindmiddelen, Wet– en regelgeving, Milieu, Keten

 

Gepubliceerd artikel:

Bacteriesteen op komst (Cobouw, 16 december 2008) Download