Onderzoek naar de economische haalbaarheid voor pelleteerinstallaties die geïntegreerd worden bij bestaande processen

Samenvatting:

De doelstelling van dit project is om de economische haalbaarheid te onderzoeken voor een pelleteerinstallatie, welke geïntegreerd wordt met de bestaande (proces)structuren van een producent van bijproducten. Hiervoor is in de eerste fase een overzicht gemaakt van mogelijke aanbieders van pelleteerbare bijproducten en is een overzicht gemaakt van mogelijke afnemers van granulaat met bijbehorende voorwaarden. Vervolgens is onderzocht onder welke voorwaarden een samenwerking met aanbieders van afvalstoffen realiseerbaar kan zijn en is een gedetailleerde kostenanalyse gemaakt. Tevens is nagegaan welke vergunningen er benodigd zijn, wat de stappen zijn om de betreffende vergunningen te verwerven en welk tijdspad en welke kosten hiermee gemoeid zouden kunnen zijn. Op basis van de resultaten van deze verschillende fasen is nagegaan op welke wijze het beste een markt gecreëerd kan worden voor de te produceren korrels. In de laatste fase van dit onderzoek is onderzocht op welke wijze de benodigde investeringen gefinancierd kunnen worden.

 

Trefwoorden: Pelleteerinstallaties, bijproducten, marktstudie, samenwerking, economische haalbaarheid

 

Gepubliceerd artikel:

Goede verwerking van fijnkorrelige reststoffen (Recycling Magazine Benelux nr. 3, mei 2007)

Download