Energiebesparing in het bakproces door grondstofaanpassingen

Samenvatting:

De doelstelling van dit project is om na te gaan of het mogelijk is om door het toevoegen van additieven de baktemperatuur te reduceren bij gelijkblijvende eindproductkwaliteit, waarbij een overeenkomstige reductie in de bakenergie verkregen zou moeten worden. Hierbij is zowel de technische als de economische haalbaarheid onderzocht. Op basis van een beperkt literatuuronderzoek zijn 10 verschillende additieven geselecteerd voor eerste laboratoriumtesten. Op basis van deze resultaten zijn 2 additieven geselecteerd, waarmee eerste optimalisatietesten uitgevoerd zijn. Hierbij is per additief bepaald hoeveel de baktemperatuur gereduceerd kan worden bij 2 verschillende doseringen. Het onderzoek is afgesloten met een technische en economische evaluatie. Hierbij is tot de conclusie gekomen dat op basis van de bereikte (geringe) reductie van de baktemperatuur (maximaal 8°C) geen economische haalbaarheid verkregen is.

 

Trefwoorden: Energiebesparing, Baksteen, Bakproces, Additieven, Baktemperatuur, Haalbaarheid