Energiebesparing in het droogproces door grondstofaanpassingen

Samenvatting:

De doelstelling van dit project is om na te gaan of het mogelijk is om door het toevoegen van additieven de hoeveelheid water voor de vormgeving van baksteen (met name bij handvorm en vormbak) te reduceren, waarbij een overeenkomstige reductie in de droogenergie verkregen zou moeten worden. Hierbij is zowel de technische als de economische haalbaarheid onderzocht. Op basis van een beperkt literatuuronderzoek zijn 10 verschillende additieven geselecteerd voor eerste verwerkbaarheidstesten. Op basis van deze resultaten zijn 3 additieven geselecteerd, waarmee eerste optimalisatietesten uitgevoerd zijn. Tevens is van deze additieven de invloed op de baksteeneigenschappen bepaald. Het onderzoek is afgesloten met een technische en economische evaluatie. Hierbij is tot de conclusie gekomen dat het toevoegen van 0.02% additief G zowel technisch als economisch haalbaar is om het vormgevingsvochtgehalte te reduceren met behoud van de benodigde verwerkbaarheid. De Nederlandse baksteenindustrie zou hierdoor jaarlijks 4.935.000 nm3 aardgas kunnen besparen.

Trefwoorden: Energiebesparing, Baksteen, Droogproces, Additieven, Verwerkbaarheid, Vormgevingsvochtgehalte, Haalbaarheid

Gepubliceerd artikel:

Energiebesparing in het droogproces door grondstofaanpassingen (KGK 2005, nr. 1) Download