Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om een energiebesparende baksteen te produceren op basis van granietslib

Samenvatting:

De doelstelling van dit project is om na te gaan of er op basis van granietslib een nieuw soort baksteen geproduceerd zou kunnen worden door gebruik te maken van de combinatie van droogpersen en een rollenoven. Hiervoor is in de eerste fase een overzicht gemaakt van de randvoorwaarden voor beide technologieën. Vervolgens is geïnventariseerd welke producten geproduceerd zouden kunnen worden op basis van een opgesteld programma van eisen. Op basis van de resultaten hiervan is een meetprogramma voor laboratoriumtesten opgesteld met als doelstelling voldoende informatie te verkrijgen om een haalbaarheidsanalyse uit te kunnen voeren. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een combinatie van droogpersen met bakken in een rollenoven geschikt kan zijn om van het granietslib een nieuw soort baksteen te maken. De energiebesparing t.g.v. het droogpersen die hiermee bereikt zou kunnen worden, is echter niet zo groot. Daarentegen zou de potentiële energiebesparing op basis van 150.000 ton granietslib t.g.v. de rollenoven 945 MJ per jaar kunnen zijn. In de economische evaluatie is geconcludeerd dat ervan uitgegaan kan worden dat dit economisch gezien haalbaar moet kunnen zijn.

 

Trefwoorden: Energiebesparing, droogpersen, rollenoven, granietslib, baksteen, haalbaarheid