Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om een alternatief (energiebesparend) proces te ontwikkelen voor de productie van kalkzandsteen

Samenvatting:

De doelstelling van dit project is om na te gaan of het zowel technisch als economisch haalbaar is om een alternatief (energiebesparend) proces te ontwikkelen om kalkzandsteen te produceren. Het hiervoor beoogde productieproces gaat uit van een menging van zand, bacteriën en voedingstoffen, waarmee een gecontroleerde calcietprecipitatie gerealiseerd moet worden, die moet leiden tot een verhard vormgegeven bouwproduct met kalkzandsteen(achtige) eigenschappen. Uit dit haalbaarheidsonderzoek is geconcludeerd dat bacteriën in staat zijn om met reactiestoffen zandmengsels tot een steenachtig product om te zetten. Uit de economische evaluatie is gebleken dat, mits er goedkopere alternatieven voor de in dit onderzoek gebruikte reactiestoffen beschikbaar zijn, de technologie (alleen al op basis van grondstof en energiekosten) als economisch haalbaar kan worden beschouwd.

 

Trefwoorden: Energiebesparing, kalkzandsteen, bacteriën, haalbaarheid