Ontwikkeling van een koudgebonden pelleteerbindmiddel voor hoge temperatuur toepassingen

Samenvatting:

In dit project is beoogd om voor de productie van pellets, die onder hoge temperaturen worden ingezet, een bindmiddelsysteem te ontwikkelen dat bij omgevingstemperaturen uithardt. In de eerste fase van dit onderzoek is een programma van eisen opgesteld. Hieruit zijn kritische factoren afgeleid waar het bindmiddel en de korrels aan dienen te voldoen om inzetbaar te zijn in het proces. Op basis hiervan zijn verschillende bindmiddelen geselecteerd voor een eerste screening. Vervolgens zijn een aantal optimalisatietesten en pelleteertesten uitgevoerd. Het onderzoek is afgesloten met een technische en economische haalbaarheidsanalyse. Hieruit is geconcludeerd dat er vooralsnog geen bindmiddelen gevonden zijn die gelijktijdig aan alle eisen voldoen. Wel is er een combinatie van bindmiddelen gevonden, die mogelijk technisch haalbaar kan zijn. Deze bindmiddelcombinatie heeft echter ook een aantal nadelen, waaronder een forse daling van de sterkte bij 300 en 500 ‘C en gevoeligheid voor vocht. Uit de economische haalbaarheidsanalyse is gebleken dat de mogelijke energiebesparingen groter zijn dan de additionele bindmiddelkosten.

 

Trefwoorden: Energiebesparing, koudgebonden bindmiddelsysteem, hoge temperatuur toepassingen, pelleteren