Energiebesparing in keramische processen door reductie van de baktemperatuur

Samenvatting:

De doelstelling van dit onderzoek is om door het verkrijgen van inzicht in het sinterproces na te gaan of het haalbaar is om tot een gerichte keuze van een additief te komen die (afhankelijk van o.m. klei-eigenschappen en proces) voor een significante reductie van de baktemperatuur zorgt

Het onderzoek is begonnen met een literatuurstudie naar het mechanisme van de eutectica. Hieruit zijn verschillende mechanismen naar voren gekomen, waarmee in potentie de baktemperatuur verlaagd zou moeten kunnen worden. Vervolgens is een overzicht van de relevante proces- en productgegevens van keramische processen gemaakt. Op basis van de hierbij verkregen gegevens is er een vertaalslag gemaakt waarbij nagegaan is of er bij de gevonden mechanismen ook bijbehorende werkzame stoffen te identificeren zijn. Op basis van deze vertaalslag zijn modelproeven met zuivere chemicaliƫn worden uitgevoerd met 3 verschillende kleisoorten.

Het onderzoek is afgesloten met een haalbaarheidsanalyse. Hieruit is gebleken dat een systematische aanpak van het verlagen van de baktemperatuur voor verschillende kleisoorten en processen haalbaar geacht wordt

Trefwoorden: Baksteenindustrie, energiebesparing, baktemperatuur, grondstofaanpassingen