Energiebesparing in het baksteenproces door reductie van het vormgevingswatergehalte

Samenvatting:

Dit onderzoek is gestart met een literatuurstudie naar de relevante fysisch-chemische processen. Vervolgens is op basis van proces en producteisen een programma van eisen aan te gebruiken additieven opgesteld. Op basis van de verzamelde gegevens is in twee stappen een uitgebreid onderzoekprogramma met modeladditieven en goed gedefinieerde kleisoorten opgesteld en uitgevoerd. De resultaten van het onderzoekprogramma zijn statistisch geanalyseerd en op basis van deze analyse is een eerste model opgesteld. Met behulp van dit model kan uitgaande van een aantal basiseigenschappen van de klei een inschatting worden gemaakt van de benodigde dosering additief en de bijbehorende verwachte besparing. Tenslotte is het model op laboratoriumschaal getoetst aan de hand van een beperkt aantal kleisoorten. De resultaten van deze metingen zijn tevens gebruikt om het model te verfijnen.

Trefwoorden:

Baksteenindustrie, energiebesparing, droogenergie, verwerkbaarheid, grondstofaanpassingen, modelvorming