Energiezuinige productie van substraat

Samenvatting:

De doelstelling van dit haalbaarheidsproject is om na te gaan of met behulp van microwave technieken een substraat kan worden verkregen dat voor toepassing in de kastuinbouw geschikt is en waarbij de productie vergelijkenderwijs energiezuinig kan plaatsvinden. De technologische innovatie is uitgevoerd door een combinatie van literatuurstudie, gesprekken met deskundigen (van bijvoorbeeld leveranciers of toepassingsdeskundigen) en door het uitvoeren van een beknopt laboratorium onderzoek waarbij de beide hoofdaspecten weliswaar afzonderlijk maar wel in relatie tot elkaar zijn beschouwd. Uit de combinatie van literatuurstudie en beknopt laboratorium onderzoek is gebleken dat het verkrijgen van een lichtgewicht materiaal dat aan een aantal heel generieke eisen van een mineraal substraat voldoet vooralsnog niet mogelijk is omdat de verhardingsstap nog niet gerealiseerd kan worden. Wel blijkt dat deelstappen mogelijk zijn, zoals het opschuimen en het in voldoende mate laten opstijven van de matrix.

 

Trefwoorden:

Substraat, kastuinbouw, Microwave, Energiezuinig, Opschuimen, Verharden, Haalbaarheid