Aanpak

In een vrijblijvend eerste gesprek zal de vraagstelling geïnventariseerd worden en zullen mogelijke oplossingen besproken worden. Op basis hiervan zal een offerte gemaakt worden met een duidelijk geformuleerde doelstelling en heldere afspraken m.b.t. fasering, tijdplaatje en kosten. Bij de fasering kan gedacht worden aan:

  • Screeningtesten
  • Eerste ontwikkeling
  • Optimalisatie
  • Opschaling/fabriekstesten
  • Trouble shooting

Iedere fase wordt afgerond met een beknopte rapportage met een beschrijving van de (deel)doelstelling, het uitgevoerde meetprogramma, de resultaten, conclusies en eventuele aanbevelingen voor de volgende fase. Heeft u een afvalstof waar u een (goedkopere) toepassing voor zoekt of wilt u een nieuw bouwmateriaal ontwikkelen, neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of per telefoon 0475-595564.