Onderzoek naar gebruik CSH deeltjes voor energiereductie kalkzandsteenproces

Samenvatting:

De doelstelling van dit project is om een significante energiebesparing te realiseren in het kalkzandsteenproces door naar de grondstoffen te kijken (in plaats van naar het proces). Meer specifiek gaat het erom een additief te ontwikkelen voor het faciliteren van de vorming van de gewenste CSH fasen, waardoor de gewenste harding bij een lagere autoclaaftemperatuur en/of een kortere autoclaveertijd kan plaatsvinden.

Uit de literatuurstudie zijn verschillende aanknopingspunten gevonden om CSH te synthetiseren als ook om het effectief in te zetten. Uit de eerste greep van deze mogelijkheden (die in het beknopte laboratoriumonderzoek zijn bekeken), is nog geen effectieve inzet gevonden. Er zijn echter zoveel (combinatie) mogelijkheden dat dit diepgaander vervolg onderzoek rechtvaardigt. Uit de economische analyse blijkt dat zelfs als het effect beduidend lager is als aangenomen en/of er significant hogere productiekosten zijn als op basis van de voorgestelde processen kan worden afgeleid, er nog steeds een goede economische haalbaarheid bestaat.

 

Trefwoorden:

Kalkzandsteenindustrie, energiebesparing, CSH, additieven, autoclaveertijd, autoclaaftemperatuur, haalbaarheid