Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden een alternatief energiebesparend productieproces te ontwikkelen

Samenvatting:

In de laatste jaren wordt op steeds grotere schaal gebruik gemaakt van de z.g. smoortechniek om bepaalde kwaliteiten baksteen te verkrijgen. Het smoren geschiedt door een reeds gebakken product nogmaals op een temperatuur van ca. 800 °C te brengen. Hierna vindt er een versnelde afkoeling plaats onder uitsluiting van O2, door vloeibaar stikstof in de oven te injecteren. De doelstelling van dit project is om te onderzoeken of een aangepaste werkwijze mogelijk is waarmee het smoren reeds tijdens het initiële bakproces kan plaatsvinden met gebruik van alternatieve smoorgassen. Hierdoor wordt zowel het voor de tweede keer “bakken” als het gebruik van vloeibaar stikstof voorkomen. In dit project is een interessant concept ontwikkeld, waarvan de potentiële haalbaarheid gebleken is.

Trefwoorden:

Smoren, baksteen, energie, koelgassen, stikstof, reducerende omstandigheden,haalbaarheid