Haalbaarheidsonderzoek naar in-line ndo technieken voor de baksteenindustrie

Samenvatting:

Dit haalbaarheidsonderzoek heeft tot doel na te gaan of met de inzet van niet destructieve

meetmethodes energie besparing in het bakproces van de grof keramische industrie mogelijk is. Door tijdens het proces metingen aan de baksteen te verrichten is het de bedoeling zoveel informatie over de status en voortgang van het proces te verkrijgen, dat hierdoor een efficiƫnter stookregime mogelijk is. Deze haalbaarheidsstudie bestaat uit een literatuurstudie, een technische analyse en een haalbaarheidsanalyse.

In dit onderzoek zijn relevante parameters in het proces gevonden die aan de baksteen in de oven gekoppeld kunnen worden en waarvoor tevens een of meerdere meetmethodes beschikbaar zijn. Voorts blijkt uit een eerste economische analyse dat deze ontwikkeling waarschijnlijk financieel (erg) interessant is voor de baksteen industrie.

 

Trefwoorden:

Niet destructieve meetmethodes, NDO, baksteen, process, energie, haalbaarheid