Ontwikkeling van een medium gewicht kalkzandsteen op basis van granietslib

Samenvatting:

Granuliet is een fijne fractie die ontstaat bij de productie van steenslag ten behoeve van de asfalt- en betonindustrie. De doelstelling van dit project is om een nieuw kalkzandsteenproduct te ontwikkelen met een volumieke massa van ca. 1200-1400 kg/m3, waarbij granuliet als voornaamste grondstofcomponent wordt toegevoegd. Hiervoor is in de eerste fase een programma van eisen opgesteld. Vervolgens zijn diverse meetseries uitgevoerd voor de keuze van het bindmiddel, vormgevingstechniek en verhardingswijze. Als vervolg op de laboratoriumproeven is een eerste kleinschalige fabrieksproef uitgevoerd. Uit deze testen is geconcludeerd dat het mogelijk is om op basis van een mengsel bestaande uit minimaal 80% granuliet producten te verkrijgen die aan de primaire eisen wat betreft druksterkte (>10 N/mm2) en volumieke massa (1200-1400 kg/m3) voldoen. Als afsluiting van dit project is een basis concept voor de productie van het nieuwe product opgesteld.

Trefwoorden:

Milieu, persen, gieten, extrusie, granuliet, kalkzandsteen, ontwikkeling