Ontwikkeling van een nieuw steenachtig bouwproduct op basis van de fijne restfractie van de opwerking van bouw– en sloopafval

Samenvatting:

De doelstelling van dit project is om een nieuw steenachtig bouwproduct te ontwikkelen op basis van de fijne restfractie van de opwerking van bouw- en sloopafval, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij het bestaande kalkzandsteenproces. Hiervoor is een gefaseerd onderzoekprogramma uitgevoerd van eerste screeningtesten tot en met een proefproductie in een kalkzandsteenfabriek.

In dit onderzoek zijn testen uitgevoerd met betongranulaat, menggranulaat, brekerzeefzand/voorafzeefzand, AVI-slakken, gips/cellenbetonmengsel, sorteerzeefzand, thermisch gereinigde grond, filterstof en slibkoek. Bij de evaluatie van dit project is geconcludeerd dat het mogelijk is om met verschillende mengselsamenstellingen blokken te produceren die aan de primaire product eisen voldoen.

 

Trefwoorden: Milieutechnologie, Bouw en sloopafval, Kalkzandsteenproces, Pelleteren, CO2-verharding, Fabriekstest, Bouwblokken

 

Gepubliceerde artikelen:

Onderzoek naar toepassing fijne recyclingstromen in bouwblokken (Bewerken, sept.2009) Download

Bouwblok van bouwafval blijkt technisch mogelijk (Cobouw, vrijdag 4 nov. 2011) Download

Fijne fractie BSA levert nieuw bouwblok op (Bewerken, dec. 2011) Download